Me tunnemme suomalaiset.

Autamme sinua palvelemaan heitä paremmin. Tiedolla.

Insight360 - Me tunnemme suomalaiset.

Tiedosta väline

Insight360 Oy toteuttaa laajoja väestötasoisia arvo- ja asenneperustaisia segmentointitutkimuksia suomalaisista.

Toteutamme myös arvo- ja asenneperustaisia erillistutkimuksia yritysten, järjestöjen ja julkisen sektorin toimijoiden hyödynnettäväksi.

Tuottamamme tutkimustieto kiinnitetään paikkatietoon, mikä mahdollistaa tiedon tarkastelemisen myös alueellisesti.

Yritykset, järjestöt ja julkishallinnon toimijat hyödyntävät tutkimuspalvelujamme sekä päivittyvää datapankkiamme strategisessa suunnittelussa, tuotekehityksessä, viestinnän ja mainonnan suunnittelussa sekä kohdistamisessa.

Yhdistämme tutkimusdataan ulkoisia tietokantoja, asiakasrekisterejä sekä verkkoasioinnista muodostuvaa tietoa; muodostamme tarkan kuvan väestöstä ja tutkituista kohderyhmistä. Tutkimustietomme on kiinnitetty myös paikkatietoon.

Asiakkaillamme on myös käytössään erillinen tutkimusdatan jatkuvan hyödyntämisen mahdollistava ohjelmisto.