Tiedolla johtaminen on yksi muoti-ilmaus muiden joukossa. Mutta sen sisältö on täyttä asiaa: johtaminen perustuu tietoon

  • omasta ja asiakkaiden toiminnasta
  • väestön ja olosuhteiden muutoksista.

Tiedolla johtamisessa tarvitaan siis rutosti tietoa. Ja riittävästi älyä sen karsimiseen.

Ensin tietoa ei tunnu löytyvän, koska raportointi on sekavaa ja tietoa säilytetään sirpaleisesti. Kun tietoa sitten niin paljon, että se muuttuu hyödylliseksi, sitä onkin liikaa.

Työ alkaa kysymyksillä, mikä on tiedolla johtamisen tavoite.

Perusvirhe tiedolla johtamisessa on, että ensimmäisenä oletetaan tietoa tarvittavan merkittävästi lisää. Tärkeintä on kuitenkin selvittää, mitä tietoa on jo saatavilla sekä se, mitä olisi kerättävissä hyvin pienellä vaivalla. Jälkimmäinen liittyy yrityksissä usein tietojärjestelmiin: joko niiden ominaisuuksia ei käytetä tai sitten on olemassa useita rinnakkaisia järjestelmiä, joiden yhteensopimattomuus hautaa kerättävän tiedon tavoittamattomiin.

Kun tämä on tehty, on aika kysyä, mitä tietoa todella puuttuu.

Kokemukseni mukaan suurin vaje on tiedossa ihmisten odotuksista, ja tällä tarkoitan nimenomaan niitä ihmisiä, jotka eivät ole vielä asiakkaita, jäseniä tai kannattajia. Luuloja ja arvauksia on ihmisten päät pullollaan, mutta tutkittua tietoa on vähemmän.

Ja sitten huonoihin uutisiin. Tiedolla johtamisen kaikkein vaikein ja ikävin kohta on aktiivinen johtaminen tiedon varassa. Ylimmän johdon ja myös keskijohdon on pystyttävä järkähtämättömään linjanvetoon siinä, että päätökset perustuvat koottavaan tietoon.

 

Mikko Hormio
mikko.hormio@insight360.fi

Mikko Hormio

Mikko Hormio

mikko.hormio@ihminen360.fi