Insight360 Oy ja TAT ovat solmineet yhteistyösopimuksen, jonka puitteissa Insight360 Oy tuottaa vuosittain julkaistavan Nuorten Tulevaisuusraportin 2021-2023.

TAT on jo 1980-luvulta seurannut nuorten asenteita työelämään, koulutukseen, jatko-opintoihin ja yrittäjyyttä kohtaan. Vuosien varrella tutkimuksia TATille ovat tuottaneet TNS Gallup (Risk Monitor), Fountain Park ja viimeiset yhdeksän vuotta tutkimusyhtiö T-Media Oy. Tutkimuksen nimi muutettiin vuonna 2019 TAT Nuorten Tulevaisuusraportiksi (aikaisemmin Kun koulu loppuu-tutkimus).

Talous ja Nuoret TAT ry (ent. Taloudellinen tiedotustoimisto ry) on vuonna 1947 perustettu järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on, että jokainen nuori innostuu työelämästä, hallitsee omaa talouttaan ja haluaa toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. Toimintamme perusrahoittajia ovat TT-säätiö ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Lisäksi toimintaamme rahoittavat eri säätiöt, kunnat ja kaupungit, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä yritykset.

Tutkimushankkeessa hyödynnetään myös Nuoret360 -segmentointitutkimusta, jonka Insight360 toteutti vuonna 2019.