Insight360 Oy toteutti Suomen Ekonomien jäsenistön piirissä laajan arvoihin ja asenteisiin pohjautuvan segmentointitutkimuksen.

Tutkimus oikoo monelta osin käsityksiä stereotyyppisestä ekonomista.

Tulosten perusteella ekonomi on keskimääräistä suomalaista liberaalimpi ja avoimempi muutokselle ja itsensä kehittämiselle. Ekonomien arvomaailmassa korostuu yksilö, mutta myös yhteisöllinen vastuullisuus.

Suomalaiset ekonomit voidaan tutkimuksemme perusteella jakaa neljään eri arvoryhmään: Pehmeiden arvojen puolustajat, Liberaalit kilpailuhenkiset, Turvallisuutta arvostavat vakiintuneet ja Kovilla arvoilla kilpailevat.

Valtavirrasta erottuu joitakin joukkoja. Ekonomimiesten ja johtavassa asemassa toimivien arvot ovat yksilökeskeisempiä kuin asiantuntijoiden ja toimihenkilöiden, kuten on myös koko väestössä.

Ylimpään johtoon ei päädytä tutkimuksen mukaan pelkästään rahan tai vallan takia, vaan siksi, että halutaan edistyä, tehdä uutta ja kehittyä. Johtajina työskentelevät ekonomit vastasivat myös myös kyselyyn aktiivisesti, joten näyttää siltä, että he ovat erityisen kiinnostuneita arvoista.

Tutkimuksen aineisto, lähes 4000 vastaajaa, on poikkeuksellisen laaja, mikä tekee siitä myös yleisesti  kiinnostavan. Vastaavia yhtä laajoja ammattiryhmää koskevia arvotutkimuksia ei juurikaan ole toteutettu.

Insight360 rakentaa tutkimuksellisia tietomalleja, joissa arvoja tarkastellaan aina laajemmassa kehyksessä, kuten suhteessa yhteiskunnallisiin näkemyksiin ja kulutuskäyttäytymiseen. Muodostetut mallit antavat syvemmän strategisen ymmärryksen tutkituista ryhmistä ja teemoista, ja tarjoavat perustellun lähtökohdan muutoksien ennustamiselle.

Talouselämän artikkeli aiheesta.