Tutkimme, tunnistamme ja kohdennamme

Kaiken työmme pohjana ovat laajat tutkimuksemme siitä, mitä suomalaiset arvostavat ja mitä kiinnostuksen kohteita heillä on. Ihminen 360° -työkalut ovat tapa hyödyntää tätä kasaantuvaa tietoa suomalaisten elämäntavasta.

Tapamme tarkastella arvoja, asenteita ja arkielämää pohjautuvat sosiologisille malleille siitä, että ihmisten taustatekijät iästä muuttohistoriaan vaikuttavat ja ennustavat heidän todennäköistä suhtautumistaan erilaisiin asioihin. Olemme kaikki yksilöitä, mutta suurena ryhmänä tarkasteltuna olemme ratkaisuissamme ja mielipiteissämme yllättävän ennustettavia.

Emme olekaan kovin kiinnostuneita siitä, että 21 prosenttia suomalaisista on jotain mieltä. Meitä kiinnostaa paljon enemmän, keitä nämä ihmiset ovat. Ensinnäkin meitä kiinnostaa se, mitkä asiat heidän taustoissaan kytkeytyvät yhteen ja selittävät ihmisten valintoja. Toiseksi löydämme analyysiemme avulla väestöstä ne ryhmät, joille esimerkiksi aatetta kannattaa tarjota, mainoksia näyttää tai palveluja kehittää. Kiinnostus ihmisymmärrykseen kattaa toimintamme tutkimuksesta hyödyntämiseen asti.

 

Tietoturvallista alusta loppuun

Tässä kuvattu toimintatapamme on hyvin tietoturvallista. Kenenkään henkilötiedot eivät kulje prosessin läpi: yksityisyyttä ei loukata emmekä kerää henkilörekistereitä. Henkilöön liittyvät tiedot ovat tutkimuslaitosten sekä julkisten ja kaupallisten rekisterinpitäjien tietoturvan suojassa. Tietosuoja on yhteiskunnallisesti arvokas asia, jota kunnioitamme.

Tietoturva ulottuu myös prosessin viestinnälliseen osaan. Kun markkinoija lähettää segmenttitietomme avulla kohdistettua osoitteellista mainontaa, emme kerää emmekä käsittele kenenkään henkilötietoja vaan osoitteistot kulkevat suoraan vastuullisille paino- ja postituslaitoksille. Myöskään verkkoviestinnässä järjestelmämme ei kerää henkilöön yksilöitävää tietoa.

 

Tunnemme aikuisikäiset

Tutkimuseettisistä syistä olemme keskittyneet 18–79-vuotiaisiin. Käyttämiemme menetelmien kannalta on myös tehokkainta tuottaa tietoa täysi-ikäisistä ja aktiivisessa elämänvaiheessa olevista kansalaisista. Kartuttamamme tieto kuitenkin koskee myös alaikäisiä, sillä monin tavoin heidänkin arkensa on ennakoitavissa vanhempien arvomaailman avulla.

Tutkimme kohderyhmiä laajoilla, toistuvilla ja hyvin kattavilla mielipidetutkimuksilla. Kun olemme analysoineet tutkimukset normaaliin ”gallup-tarkkuuteen” asti, alkaa oleellisin vaihe ihmisymmärryksen kokoamisessa. Keskitymme analyysissä tunnistamaan, millaiset kysymykset kytkeytyvät toisiinsa ja muodostavat laajempia aihepiirejä. Usein tämän vaiheen tulokset yllättävät kokeneetkin tutkijat. Lisäksi analysoimme kehittämillämme tavoilla oleellisimmat taustatiedot, jotka kiinnittävät tietyn tyyppiset ihmiset juuri tiettyihin näkökulmiin ja mielipiteisiin.

 

Meillä kaikilla on historiamme

Yksinkertaistaen sanottuna seuraava työvaihe on tutkia, missä päin Suomea tunnistamiemme asennetyyppien edustajat asuvat. Määrittelemme kussakin tutkimuksessa ennusteet elämäntavoista vähintään kahden miljoonalle suomalaiselle, parhaimmillaan neljälle miljoonalle.

Tieto neljästä miljoonasta ei riitä, kun haluamme tietää Mynämäen, Tampere 10:n tai Sallan väestön elämäntapojen jakaantumisen. Teemme tiedosta paikallista eli mallinamme sen esimerkiksi yhdelle postinumeroalueelle, kunnalle tai maakunnalle.

Meillä kaikilla on henkilöhistoriamme ja taustamme. Nämä ennustavat hyvin väestössä esiintyvien segmenttien eli elämäntaparyhmien jakautumia. Työssämme on siis kyse ennen muuta kyvystä tuntea suomalaisten taustat, analysoida tutkimustietoa paljon tavallista syvemmälle ja yhdistellä eri tutkimusten sisältämää tietoa. Tieto kasaantuu.

Tiedon hyödynnettävyyden kannalta maantiellisetkään jakautumat eivät riitä. Mallinnamme suomalaisten taustat myös verkkoliikenteessä siten, että sivuilla kävijät analysoidaan elämäntaparyhmittäin. Tämä on vaativaa ison evästedatan laskentaa, jossa hyödynnämme oman osaamisen lisäksi suuria kaupallisia toimijoita. Näiden yleiseen kykyyn analysoida liikennettä lisätään ihmisymmärryksemme.

Tunnistamme, millaisia arvoja, asenteita ja arjen ratkaisuja noudattavat ihmiset vierailevat sivuilla tai reagoivat esimerkiksi mainontaan.