Asiakkaitamme yhdistävät kysymykset

  • miten tunnistaa ja valita oikeat kohderyhmät?
  • miten kohderyhmiä puhutellaan?
  • miten ihmisymmärrystä käytetään omaan tuotekehitykseen?
  • onko kuvamme suomalaisista oikea?

Työskentelemme sekä yritysten että kolmannen sektorin kanssa. Tukeamme ihmisymmärryksen parantamiseen ovat saaneet yhden hengen mikroyritykset ja kansainväliset jätit, hyväntekeväisyysjärjestöt ja puolueet.

LeasePlan

Autoilu ja autojen leasing-toiminta muuttuvat. Yksi merkittävimmistä leasing-alan toimijoista Suomessa, LeasePlan tekee yhteistyötä kanssamme.

Leaseplanilla on käytettävissään tarkin tieto suomalaisten suhteesta autoiluun palveluna: mitä autoilulta halutaan nyt, mitä tulevaisuudessa. Erityisen tärkeää yhtiön toiminnalle on löytää eroavaisuuksia Suomen eri  osien välillä ja kehittää tarjoomaansa tämän perusteella.

Nopeasti muuttuvalla alalla menestykseen päästään tunnistamalla kuluttajien tarpeet. Parhaimmillaan jo hiukan ennen kuin kuluttajat itse osaavat sanoittaa ne!

 

Vihreät

Politiikan kentällä tuulee aina. Mutta satunnaisten pintakuohujen alla on pitkäaikaisia väestöllisiä trendejä. Nämä trendit sekä ennustavat kannatuksen muutoksia että selittävät eri väestöryhmien reaktioita päivänpolitiikan oikkuihin.

Politiikan nopeatempoisessa maailmassa puolueelle ja sen aktiiveille on tärkeää luoda yhteinen tilannekuva suomalaisten arvoista, asenteista ja arjesta. Organisaatioon syntyy tarkkaan tutkimukseen perustuva yhteinen tilannekuva.

Tutkimme säännöllisesti vihreiden puoluetyön hyödyksi suomalaisten yhteiskunnalliset ja periaatteelliset käsitykset. Luomme kuvan, miten puolueen tavoitteet saadaan viestittyä oikeille ryhmille oikeassa kanavassa oikein muotoiltuna.

 

Tampereen seurakunnat

Luterilainen kirkko on tärkeä osa tarinaamme. Muutostarpeet olivat olleet kirkon johdon tiedossa jo vuosikymmenen, mutta vuoden 2010 kirkosta eroamisen aalto tuli silti järkytyksenä alan ammattilaisille. Tekemämme Jäsen 360° -segmentoinnit vuosina 2011 ja 2016 tuottivat tarkimman kuvan suomalaisten suhteesta kirkkoon, seurakuntiin ja uskoon.

Olemme palvelleet yli sataa seurakuntaa. Osa on halunnut kovan faktapohjan paikallisen väestön arvoista ja uskonnollisuudesta strategialleen. Osa on kouluttanut oman henkilöstönsä syvällisesti ymmärtämään, miten työn suunnittelussa ja palvelumuotoilussa käytetään hyväksi segmenttejä eli elämäntaparyhmiä.

Ehkä kaikkein tehokkaimmin syntyneitä aineistoja on hyödyntänyt Tampereen seurakuntayhtymä, joka tunnetaan sekä perinteisten kirkollisten työmuotojen syventämisestä että uusien avausten radikaalina kokeilijana. Ei ”kaikkea kaikille”, vaan kullekin oman elämäntapansa mukaisesti.