Asiakkaitamme yhdistäviä kysymyksiä:

  • Tunnemmeko toimintaympäristömme riittävän hyvin?
  • Antaako käytössämme oleva tutkimustieto riittävän kuvan ympäristöstä, jossa toimimme?
  • Minkälaisista ihmisistä kohderyhmämme muodostuu?
  • Mitä alueelliset erot merkitsevät?
  • Miten ihmisymmärrystä voidaan hyödyntää tuotekehityksessä?
  • Miten tutkimustiedon avulla kohdistetaan viestintää tarkemmin?

Työskentelemme yritysten, julkisen hallinnon yksiköiden sekä kolmannen sektorin kanssa. Tutkimusohjelmaamme ja asiantuntemustamme ovat hyödyntäneet kotimaiset  ja kansainväliset yritykset, liitot, järjestöt sekä puolueet.

 

Talous ja Nuoret TAT

 

TAT on jo 1980-luvulta seurannut nuorten asenteita työelämään, koulutukseen, jatko-opintoihin ja yrittäjyyttä kohtaan. Vuosittain toteutettavan tutkimuksen nimi muutettiin vuonna 2019 TAT Nuorten Tulevaisuusraportiksi (aikaisemmin Kun koulu loppuu-tutkimus).

Talous ja Nuoret TAT ry (ent. Taloudellinen tiedotustoimisto ry) on vuonna 1947 perustettu järjestö, jonka toiminnan tarkoituksena on, että jokainen nuori innostuu työelämästä, hallitsee omaa talouttaan ja haluaa toimia yritteliäänä yhteiskunnan jäsenenä. Toiminnan perusrahoittajia ovat TT-säätiö ja Elinkeinoelämän keskusliitto EK. Lisäksi toimintaa rahoittavat eri säätiöt, kunnat ja kaupungit, opetus- ja kulttuuriministeriö sekä yritykset.

Insight360 Oy ja TAT ovat solmineet yhteistyösopimuksen jonka puitteissa Insight360 Oy tuottaa vuosittain julkaistavan Nuorten Tulevaisuusraportin 2021-2023. Tutkimushankkeessa hyödynnetään myös Nuoret360-segmentointitutkimusta, jonka Insight360 Oy toteutti vuonna 2019.

 

LeasePlan

Leaseplan logo

Autoilu ja autojen hyödyntäminen liikkumis- ja kuljetustarpeisiin muuttuu. LeasePlan hyödyntää jatkuvasti suunnittelussaan ja markkinoinnissaan Insight360 Oy:n LeasePlanin  erityistarpeisiin tuottamaa tutkimustietoa ja tietomallia.

LeasePlanilla on käytettävissään tarkin saatavilla oleva tieto suomalaisten suhteesta autoiluun palveluna: Mitä autoilulta halutaan nyt, mitä tulevaisuudessa. Erityisen tärkeää yhtiölle on löytää eroavaisuuksia suomalaisten ja Suomen eri alueiden välillä kehittääkseen palvelujaan nopeasti muuttuvaa kysyntää vastaavaksi

Erityisen voimakkaasti muuttuvalla toimialalla menestyksen edellytys on kuluttajien tarpeiden tunnistaminen. Mieluiten jo vähän ennen kuin potentiaaliset asiakkaat osaavat ne kertoa.

 

Vihreät

Vihreät logo

Politiikan kentällä tuulee aina. Satunnaisten pintakuohujen alla on kuitenkin pitkäaikaisia väestöllisiä trendejä. Nämä trendit sekä ennustavat kannatuksen muutoksia että selittävät eri väestöryhmien reaktioita päivänpolitiikan lainehtimiseen.

Politiikan nopeatempoisessa maailmassa puolueelle ja sen aktiiveille on tärkeää luoda yhteinen tilannekuva suomalaisten arvoista, asenteista ja arjesta. Organisaatioon syntyy tarkkaan tutkimukseen perustuva yhteinen käsitys toimintaympäristöstä.

Tutkimme Vihreiden toimeksiannosta säännöllisesti suomalaisten yhteiskunnallisia ja periaatteellisia käsityksiä. Tutkimustiedon avulla puolue voi paremmin tunnistaa erilaisia potentiaalisia kannatusryhmiä ja välittää tavoitteen mukaista viestiä tarkoituksenmukaisella tavalla eri kanavissa.

 

Tampereen seurakunnat

Tampereen Seurakunnat logo

Luterilainen kirkko ja seurakuntien kanssa toteutettava jatkuva tutkimusyhteistyö on tärkeä osa tarinaamme. Muutostarpeet  olivat olleet näkyvissä jo pitkään, mutta vuoden 2010 kirkosta eroamisen aalto tuli silti yllätyksenä. Tuottamamme Jäsen 360° -segmentointitutkimukset vuosina 2011 ja 2016 piirsivät tarkan kuvan suomalaisten suhteesta kirkkoon, seurakuntiin ja uskoon.

Olemme palvelleet yli sataa seurakuntaa. Osa on halunnut datapainotteisen ympäristökartoituksen paikallisen väestön luonteesta, arvoista ja uskonnollisuudesta. Jotkut seurakunnat ovat puolestaan kouluttaneet oman henkilöstönsä ymmärtämään, miten työn suunnittelussa ja palvelumuotoilussa käytetään jatkuvasti johdonmukaisesti tutkimusdataa ja Insight360 Oy:n luomaa tietomallia.

Eräs tehokkaimmin segmentointidataa ja apuvälineitä hyödyntäneistä on Tampereen seurakuntayhtymä, joka tunnetaan sekä perinteisten kirkollisten työmuotojen syventämisestä että uusien avausten radikaalina kokeilijana.