Asiakkaitamme yhdistäviä kysymyksiä:

  • miten tunnistaa ja valita oikeat kohderyhmät?
  • miten kohderyhmiä puhutellaan?
  • miten ihmisymmärrystä käytetään omaan tuotekehitykseen?
  • onko kuvamme suomalaisista oikea?

Työskentelemme yritysten, julkisen hallinnon yksiköiden sekä kolmannen sektorin kanssa. Tutkimusohjelmaamme ja asiantuntemustamme ovat hyödyntäneet kotimaiset  ja kansainväliset yritykset, liitot, järjestöt sekä puolueet.

 

LeasePlan

Leaseplan logo

Autoilu ja autojen hyödyntäminen liikkumis- ja kuljetustarpeisiin muuttuu. LeasePlan hyödyntää jatkuvasti suunnittelussaan ja markkinoinnissaan Insight360 Oy:n LeasePlanin  erityistarpeisiin tuottamaa tutkimustietoa ja tietomallia.

LeasePlanilla on käytettävissään tarkin saatavilla oleva tieto suomalaisten suhteesta autoiluun palveluna: Mitä autoilulta halutaan nyt, mitä tulevaisuudessa. Erityisen tärkeää yhtiölle on löytää eroavaisuuksia suomalaisten ja Suomen eri alueiden välillä kehittääkseen palvelujaan nopeasti muuttuvaa kysyntää vastaavaksi

Erityisen voimakkaasti muuttuvalla toimialalla menestyksen edellytys on kuluttajien tarpeiden tunnistaminen. Mieluiten jo vähän ennen kuin potentiaaliset asiakkaat osaavat ne kertoa.

 

Vihreät

Vihreät logo

Politiikan kentällä tuulee aina. Satunnaisten pintakuohujen alla on kuitenkin pitkäaikaisia väestöllisiä trendejä. Nämä trendit sekä ennustavat kannatuksen muutoksia että selittävät eri väestöryhmien reaktioita päivänpolitiikan lainehtimiseen.

Politiikan nopeatempoisessa maailmassa puolueelle ja sen aktiiveille on tärkeää luoda yhteinen tilannekuva suomalaisten arvoista, asenteista ja arjesta. Organisaatioon syntyy tarkkaan tutkimukseen perustuva yhteinen käsitys toimintaympäristöstä.

Tutkimme Vihreiden toimeksiannosta säännöllisesti suomalaisten yhteiskunnallisia ja periaatteellisia käsityksiä. Tutkimustiedon avulla puolue voi paremmin tunnistaa erilaisia potentiaalisia kannatusryhmiä ja välittää tavoitteen mukaista viestiä tarkoituksenmukaisella tavalla eri kanavissa.

 

Tampereen seurakunnat

Tampereen Seurakunnat logo

Luterilainen kirkko ja seurakuntien kanssa toteutettava jatkuva tutkimusyhteistyö on tärkeä osa tarinaamme. Muutostarpeet  olivat olleet näkyvissä jo pitkään, mutta vuoden 2010 kirkosta eroamisen aalto tuli silti yllätyksenä. Tuottamamme Jäsen 360° -segmentointitutkimukset vuosina 2011 ja 2016 piirsivät tarkan kuvan suomalaisten suhteesta kirkkoon, seurakuntiin ja uskoon.

Olemme palvelleet yli sataa seurakuntaa. Osa on halunnut datapainotteisen ympäristökartoituksen paikallisen väestön luonteesta, arvoista ja uskonnollisuudesta. Jotkut seurakunnat ovat puolestaan kouluttaneet oman henkilöstönsä ymmärtämään, miten työn suunnittelussa ja palvelumuotoilussa käytetään jatkuvasti johdonmukaisesti tutkimusdataa ja Insight360 Oy:n luomaa tietomallia.

Eräs tehokkaimmin segmentointidataa ja apuvälineitä hyödyntäneistä on Tampereen seurakuntayhtymä, joka tunnetaan sekä perinteisten kirkollisten työmuotojen syventämisestä että uusien avausten radikaalina kokeilijana.