Nuoret360 selvittää nuorison arvot ja asenteet sekä niiden vaikutukset arkipäivän valintoihin

Mikä jakaa ja yhdistää nuorisoa? Mikä saa ostamaan tai olemaan ostamatta? Miten nuorten arvomaailma eroaa muusta väestöstä? Mikä vaikuttaa kulutustottumuksiin tai niiden muuttumiseen tai vaikkapa opiskelupaikan valintaan? Ahdistaako ilmastonmuutos?

Tutkimus on valmistunut. Raportti ja data ovat asiakkaiden käytössä.

Tilaukset: info@insight360.fi

 

Tutkimus selvittää kattavasti nuorten (15-29) arvoja  ja asenteita sekä niiden suhdetta kulutusvalintoihin

Nuoret ryhmitellään segmentteihin ajan- rahan- ja tilankäytön perusteella.

Toistuva tutkimus tuottaa trenditietoa nuorista. Miten nuorten asenteet ja kulutustottumukset muuttuvat iän karttuessa?

Mikä yhdistää tai erottaa nuoria? Mitkä tekijät vaikuttavat nuorten elämänpolun kehitykseen?

Segmentoinnin pohjalta voidaan ennustaa muutoksia nuorten kulututuskäyttäytymisessä.

Tutkimustietoa voi rikastaa omalla datalla tai tekemällä kevyitä pistetutkimuksia nuorisopaneelissa.

Tutkimustiedon pohjalta on mahdollista muodostaa kohderyhmiä, joita voidaan hyödyntää
viestinnässä ja markkinoinnissa.

  • Ikäryhmät:  15 – 16-17 – 18-19 – 20-24 – 25-29

  • Sosiodemografiset taustat

  • Rahan- ajan- ja tilankäyttö

  • Asenteet – arvot – mielipiteet

  • Kattavuus:  väestöllinen  ja maantieteellinen

  • Tutkimustulokset: 

    • Kirjallinen tutkimusraportti

    • Tutkimustulokset käsiteltäviksi InsightOnline -ohjelmistolla

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää

Jaakko Kaartinen, henkilökuva
Jaakko Kaartinen

Director of Research

040 727 6089

jaakko.kaartinen@insight360.fi