Tietoa suhtautumisesta terveyteen ja terveyspalveluihin

Terveys 360° tarjoaa tietoa siitä, miksi hyvinvointiin, terveyteen ja niihin liittyviin palveluihin suhtaudutaan erilaisin tavoin, miten palveluja pitäisi kehittää ja miten niistä viestiä erilaisille kohderyhmille.

Terveyteen, sen ylläpitämiseen ja hoitamiseen, sairauksien ennaltaehkäisemiseen sekä terveyspalvelujen käyttämiseen liittyy yllättävän paljon sellaista, joka erottaa suomalaisia toisistaan. Ihmisten asennoituminen omaan terveyteensä vaikuttaa heidän käyttäytymiseensä ja kulutuspäätöksiinsä.

Keskeinen suomalaisten terveyssegmenttejä erottava ulottuvuus on terveyteen ja hyvinvointiin liittyvän tiedon hakeminen ja kuluttaminen. Halukkuus ottaa ylipäätään vastaan tietoa terveyteen liittyen, jakaa meitä eri joukkoihin. Yhdelle kaikki uusi tutkimustieto on kiinnostavaa, terveydestä ja hyvinvoinnista luetaan laajasti eri lähteistä, ja mainoksiinkin suhtaudutaan uteliaasti. Toista ei terveyteen liittyvillä viesteillä lainkaan tavoiteta.

Entä miten ihmisen sosiaalinen verkottuneisuus, elämäntilanne tai koulutus heijastuvat terveysasenteisiin? Millaisia ovat alueelliset erot koko Suomessa ja yksittäisten kuntien alueella? Terveys360° -segmentointi auttaa hahmottamaan kaikkia näitä tekijöitä.

Hyvinvoinnin rakentajia ja palvelujen käyttäjiä?

Omasta hyvinvoinnista huolehditaan erilaisin tavoin ruokavalion ja liikunnan kautta. Tutkimuksellisti on mahdollista hahmottaa esimerkiksi, keille lisäravinteet tai funktionaaliset elintarvikkeet ovat tärkeä osa arkea, ja ketkä harrastavat liikuntaa terveysvaikutuksia tavoitellen. Taustalla vaikuttavat asenteet ja erilaiset vakiintuneet elämäntavat.

Asenteet ja arvostukset näyttäytyvät myös siinä, mistä haetaan hoitoa ja mitä siitä ollaan valmiita maksamaan. Valmius yksityisten terveyspalvelujen käyttämiseen ja palvelujen ostamiseen jakaa suomalaisia. Eri asiakasryhmiin vetoavat erilaiset viestit. Samoin kuin hyvinvointiin, terveyteen ja sairauksien ennaltaehkäisyyn liittyvän tiedon jakamisessa, toisistaan poikkeavien asenteiden ja käyttäytymismallien tunnistamista ja huomioimista tarvitaan myös kutsuttaessa ihmisiä palvelujen piiriin.

Viisi suomalaista terveyssegmenttiä

  • Huolettomat
  • Terveystietoiset
  • Tiedostavat
  • Passiiviset
  • Alakuloiset

Lue myös Liikunta360

Ota yhteyttä, kerromme mielellämme lisää

Jaakko Kaartinen, henkilökuva
Jaakko Kaartinen

Director of Research

040 727 6089

jaakko.kaartinen@insight360.fi