Karoliina Nivari

VTT Karoliina Nivari on nimitetty Insight360:n konsultointijohtajaksi 1.8.2020. Tutkimuspalveluihin ja segmentointiin erikoistunut Insight360 vahvistaa dataan perustuvan johtamisen osaamista.

”Insight30:ssa aukeaa ainutlaatuinen näköalapaikka yhteiskunnan, arvojen ja elämäntapojen muutokseen. Jatkossa saan auttaa yrityksiä ja yhteisöjä ymmärtämään ja hyödyntämään systemaattisesti tietoa strategisessa suunnittelussa ja viestinnässä”, konsultointijohtaja Karoliina Nivari kertoo.

Yhä useampi organisaatio ymmärtää, millaiset strategiset mahdollisuudet tutkimusdataan liittyvät, ja integroi tutkimustiedon ja segmentoinnin osaksi toimintaympäristön luotausta, kehittämistä ja kampanjointia. Organisaatioilla on kasvava halu tutkia tarkasti asiakasryhmiään, etsiä uusia ryhmiä ja muutostrendejä. Dataa tarkastelemalla liiketoiminnalle avautuu uusia kohderyhmiä, jotka voidaan myös paikantaa.

”Datan määrä on nyt historiallisen suuri, mutta pelkän tiedon voimalla organisaatio ei kehity. Vasta konsultointiprosessissa tieto jalostuu yhteisiksi oivalluksiksi ja tavoitteiksi. Hienoa, että saimme Karoliina Nivarin kaltaisen konsultointiammattilaisen johtamaan asiakaskonsultointiamme”, sanoo Insight360:n toimitusjohtaja Perttu Hillman.

Nivari on arvotutkimuksesta ja yritysvastuusta väitellyt tutkija, tietokirjailija ja konsultti, joka on tutkijana työskennellyt Helsingin yliopiston lisäksi Copenhagen Business Schoolissa ja University of Technology Sydneyssä. Hän siirtyy Insight Oy:n palvelukseen Kirkkopalvelut ry:stä, jossa toimi yhdeksän vuotta tiedolla johtamisen ja viestinnän konsulttina.

Työurallaan hän on ehtinyt työskennellä viestintäalan kouluttajana ja valmentajana sekä toimittajana Ilta-Sanomissa ja A-lehdissä. Insight360:ssa houkutteli työ yhteiskunnallisesti merkittävien organisaatioiden kanssa, joilla on halu ymmärtää asiakkaitaan ja kohderyhmiään syvällisesti. Nivari toimii viestinnän eettisen neuvottelukunnan asiantuntijajäsenenä, ja monissa sivistyksen ja koulutuksen asiantuntijaelimissä.

”Olen valtiotieteilijänä palavan kiinnostunut yhteiskunnasta, mutta myös ihmisistä yksilöinä, merkityksellisen elämän etsijöinä. Data avaa uusia mahdollisuuksia kiinnostua erilaisista kansalaisista, ryhmistä ja elämäntavoista. Yhteiskunnan ja arvojen muutoksen syvä ymmärrys auttaa tekemään luotettavia ennusteita ja viestimään niistä mielekkäästi ja tuloksellisesti”, konsultointijohtaja Nivari sanoo.

Lisätiedot:

Perttu Hillman 050-376 0908

Karoliina Nivari 040 5561179